Haber Keşan
Haber Keşan > Gündem > 5000 kişiye istihdam için büyük adım atıldı

5000 kişiye istihdam için büyük adım atıldı

Keşan ve bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların bir an önce faaliyete
başlamasını büyük bir istekle beklediği; hem bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak hem
de çok sayıda kişiye istihdam olanağı yaratacak olan Paşayiğit Mahallesi’nde kurulması planlanan
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile ilgili olarak önemli adımlardan biri olan “Halkın Katılımı
Toplantısı”, 17 Mayıs 2019 Cuma günü Paşayiğit Mahallesi’nde gerçekleştirildi.


Albayrak Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen ve saat 11.00 sıralarında başlayan toplantıya;
Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe
Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Zünbül, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Şapçı, İl Genel Meclisi üyeleri; Halil Bayazıt, İsmail Keleş, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı
Yakup Balcı, Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu, Paşayiğit mahallesi sakinleri ile diğer ilgililer
katıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül ve ekibinin gözetiminde gerçekleştirilen
toplantıda ÇED’i hazırlayan firma olan ETCEVRE’den Çevre Mühendisi Murat Ersöz tarafından sunum
gerçekleştirildi.
TESİSTE NE TÜR İŞLETMELER OLACAK?


Paşayiğit Mahallesi’nde 3560 No’lu ve 3561 Nolu parseller üzerinde Keşan Gıda İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Ersöz, “3560 No’lu
Parsel ve 3561 No’lu parselin toplam alanı 140,17 ha olup, iki parsel arasında kalan yol da dahil
edilerek 140,45 ha’lık alan OSB alanı belirlenmiştir. Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde
gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren; süt ve süt ürünleri üretim ve işleme tesisleri, et ve et
ürünleri üretim ve işleme tesisleri, deniz ürünleri işleme paketleme ve şoklama tesisleri, yaş/kuru
sebze ve meyve işleme tesisleri, soğuk hava depoları ve şoklama tesisleri, tahıl bakliyat ve yem
tesisleri, çeltik işleme tesisleri, bitkisel sıvı ve katı atık yağ üretim tesisleri, dondurma üretim tesisleri,
un üretim tesisleri, pasta ve unlu mamül üretim tesisleri, bisküvi, çikolata reçel ve şekerleme tesisleri,
hazır gıda konserve salamura ve turşu üretimi tesisleri, kuruyemiş işleme tesisleri, toplu yemek
üretim üretimi, gıda ambalaj ve paketleme tesisleri, tarım makineleri ve gıda işleme makinaları
üretim tesisi, Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı diğer gıda sanayi ve alt sektörlerinin yer alması
planlanmaktadır.” dedi.
KAÇ KİŞİ ÇALIŞACAK?


Projenin inşaat aşamasında 70 kişinin işletme aşamasında ise 5 bin kişinin görev almasının
planlandığına işaret eden Murat Ersöz, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde minimum 3 bin
m2 olmak kaydıyla çeşitli büyüklüklerde alana sahip 60 ile 90 arası sanayi tesisi kurulmasının
planlandığını, inşaat çalışmalarının 3 yıl içerisinde tamamlanarak işletme aşamasına geçilmesinin
öngörüldüğünü dile getirdi.
ATIKLAR NE OLACAK?

İnşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksuların şantiye binasında kurulacak olan
sızdırmazlık özellikteki fosseptik tankta toplanacağını belirten Ersöz, şu bilgileri paylaştı: “Toplananlar
Keşan Belediyesi vidanjörleri veya ruhsatlı vidanjörler ile çekilerek Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. İşletme aşamasında meydana gelecek tüm
atıksular, OSB Alanı içerisinde inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik
arıtma işlemlerine tabi tutulduktan sonra Keşan Belediye Başkanlığı’nca Paşayiğit Mahallesi’ndeki
kanalizasyon şebekesine verilecektir. İnşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar, proje
sahası içerisinde görüntü ve koku açısından çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde sızdırmaz özellikteki
kapalı kaplarda düzenli şekilde toplanacak ve Keşan Belediyesi’ne ait çöp toplama araçlarına verilerek
alandan uzaklaştırılacaktır. İşletme aşamasında meydana gelecek evsel nitelikli atıklar OSB’de yer
alacak her bir tesis içerisinde görüntü ve koku yönünden çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde sızdırmaz
özellikteki kapalı kaplarda düzenli şekilde Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından toplanacak
ve GÜNEKAB’a ait katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine gönderilecektir. Projenin işletme
aşamasında tesisler tarafından kullanılacak olan kömür veya doğalgaz sonucu meydana gelecek baca
gazı emisyonlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlerini aşmaması için tesisler tarafından
her türlü önlem alınacak olup, bacalara filtre sistemi uygulanacaktır.”
OSB ALANIN YERLEŞİM YERLERİNE UZAKLIĞI NE KADAR?


Proje alanının çevredeki yerleşim yerlerine mesafeleri ile ilgili bilgi veren Murat Ersöz, şunları
aktardı: “Proje alanı Paşayiğit Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup; proje alanının güneybatı
yönünde bulunan Paşayiğit Mahallesi’ne en yakın mesafesi yaklaşık 510 m, doğu yönünde bulunan
Çobançeşmesi Köyü’ne en yakın mesafesi yaklaşık 640 m, kuzeybatı yönünde bulunan Maltepe
Köyü’ne en yakın mesafesi yaklaşık 900 m ve batı yönünde bulunan Lalacık Köyü’ne en yakın mesafesi
ise yaklaşık 2,8 km’dir. Ayrıca proje alanının yaklaşık 2,4 km kuzeydoğusunda sulama ve taşkın
önleme amaçlı Karasatı Göleti, yaklaşık 2,5 km doğusunda sulama ve taşkın önleme amaçlı
Küçükdoğanca Göleti, yaklaşık 400 m güneyinde sulama ve taşkın önleme amaçlı Muzalı Göleti ve
yaklaşık 150 m batısında Paşayiğit Tarım Kredi Kooperatifine ait depo yer almaktadır.”
OSB YERİ SEÇİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLDİ?
Ersöz, projenin yer seçiminde nelere dikkat edildiği konusunda da şunları ifade etti: “Projenin
yer seçiminde proje alanının il ve ilçe merkezine olan konumu, kara yolu, hava yolu ve deniz yolu
ulaşım ağına ve İpsala Sınır Kapısı’na yakın olması, şehir imar planı sınırları dışında olması, yerleşim
birimlerinden en az 500 metre uzaklıkta bulunması, hammaddeye yakın olması, tarım ve orman
arazisi üzerinde bulunmaması, toprak ve arazi özellikleri bakımından V. ve VI. Sınıf alanda bulunması,
herhangi bir koruma alanı ve sulak alan içerisinde yer almaması, pazarlama ve işgücü temin
olanaklarının geniş olması, GÜNEKAB'a ait Keşan, İpsala ve Enez ilçelerine hizmet veren katı atık
bertaraf ve düzenli depolama tesisine yakın bulunması gibi hususlar gözönünde bulundurulmuş olup;
proje yeri olarak alternatif bir alan düşünülmemiştir.”
SORU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER


Bilgilendirmenin ardından katılımcılara görüş, öneri ve soruları için söz verildi.
Mehmet Kandemir, OSB’nin bölgedeki yerleşim alanlarına etkilerinin ne olacağı konusunda
soru yöneltti. Kandemir’e OSB’nin özellikle istihdam konusunda büyük faydası olacağı, istihdamda
yoğun olarak bölgedeki vatandaşlardan faydalanılacağı, tesislerden ihracat yapılacağı yanıtı verildi.
Ergün Sürücü ise OSB nedeniyle vatandaşların tarlalarına nasıl ulaşım sağlayacağı hakkında
bilgi istedi.
Sürücü’ye ulaşım açısından kimsenin mağdur edilmeyeceği, ara yollar açılarak vatandaşların
tarlalarına geçiş olanakları yaratılacağı cevabı verildi.
Serhat Hesapçı da bölgede gölet varlıklarına dikkat çekti ve hem tarımsal sulama hem de
hayvansal sulama açısından yapılması planlanan OSB’nin etkileriyle ilgili bilgi istedi.
Hesapçı’ya OSB’nin kendi arıtma tesisi olacağı ve göletlere deşarj yapılmayacağı bilgisi verildi.
Mehmet Küçüköner ise OSB’nin ne zaman faaliyete geçeceği hususunda soru sordu.
Küçüköner’e ÇED raporunun hazırlanması ve gerekli izinlerin alınmasının 6 aylık sürede
tamamlanacağı sonrasında da proje ve inşaat aşamasına geçileceği yanıtı verildi.
Soner Koşan da OSB’nin hayvancılığa etkisi konusunda bilgi verilmesini talep etti.

Koşan’a mera konusunda kayıpların yaşanacağı ancak OSB’nin faaliyete geçmesinden
kazanılacak faydanın çok daha üst seviyelerde olacağı, gıda üzerine tesisler kurulacağı için direkt
olarak tarımsal üretimi de artırıcı olumlu etkiler beklendiği, doğalgaz kullanılacağı için gaz salınımının
etkilerinin minimum olacağı, kimyasal ve ağır sanayi tesislerinin bölgede kurulmasının ihtimal
dahilinde olmadığı yanıtı verildi.
Fırat Dost OSB’de kullanılacak temiz su akışının nereden sağlanacağı konusunda bilgi istedi.
Dost’a temiz suyun Keşan Belediyesi tarafından sağlanacağına dair güvence verildiği bilgisi
iletildi.
Coşkun Kömürcü de OSB’ye ana girişin nerden olacağı konusunda bilgi istedi.
Kömürcü’ye en uygun yerlerden OSB’ye giriş yoları ve bağlantı yolları yapılacağı yanıtı verildi.
BAŞKAN HELVACIOĞLU: PAYDAŞ OLAN KEŞAN BELEDIYESI
OLARAK HER TÜRLÜ TAAHHÜDÜ VERDIK
Toplantıda daha sonra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu söz aldı.
Toplantının hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasına başlayan Başkan Helvacıoğlu,
“2014’ten bu yana Keşan TSO’nun maharetiyle bugünlere geldik. Hükümetimizin desteğiyle önemli
yol aldık. Atık su ve kanalizasyonda, çevre kirliliğini önleme konusunda, temiz su bulma konusunda da
paydaş olan Keşan Belediyesi olarak her türlü taahhüdü verdik. OSB’nin 4 ortağı olacak ve Keşan
Belediyesi olarak biz de bu ortaklardan 1’i olacağız. Keşan kamuoyuna istihdam ve gıda hammaddesi
konusunda sözümüz var. Yapılan hazırlıklarda Hamzadere Bölgesi’nin her zaman OSB’ye altyapı
olduğunu belirttik. İl Özel İdaresi, Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Belediyesi’nin ortak olduğu
bu projede Trakya’da olmayan bir şeyi hayata geçiriyoruz. Hiç kimsenin aklına olumsuz bir şey
gelmesin. Çorlu ve Çerkezköy’deki fabrikalar gibi burası olmayacak, bu aşikar şekilde ortada. Burada
gıda üzerine tesisler kurulacak. Diğer türlüsünün topraklarımıza vereceği zararı bizler de biliyoruz.
Dünyada her şey artıyor ancak toprak artmıyor. Biz toprağın kıymetini bilenlerdeniz. İstihdam önemli
bir sorun. Yakın gelecekte gıda ve su ile enerji çok değerli olacak. Bu verimli topraklarımızın kazancını
ve katma değerini artırmak için ciddi şekilde işlem yapmak zorundayız. Hammadde üreterek
kazancımızı artıramayız. Hammaddeyi işlememiz lazım. Bursa’da Paşayiğit’tekinden çok Paşayiğitli
yaşıyor. Niye gittiler? İş için. İstihdamda öncelik Keşan ve köyleri ile bölgemizdeki diğer yerlerden
olacak. Keşan, İpsala ve Enez’e yetecek kadar istihdam sağlanacak. Suyumuzun da çöpümüzün de
tarımın da hayvancılığın da kıymetini Keşan’daki kurumlar olarak biliyoruz. Yeni nesil işletmecilikte
Ergene gibi bir kirlilik yaşanmaz.” dedi.
ÇOCUKLARIMIZ DOĞDUĞU YERDE ÇALIŞACAKLAR
Önümüzdeki dönemde Çanakkale Köprüsü faaliyete geçtiğinde, Tekirdağ’daki liman da tam
manasıyla yurtdışı bağlantıları ile ilgili aktifleştiğinde Keşan’ın en gözde kavşak noktası olacağına
dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu, şunları dile getirdi: “Çanakkale Köprüsüyle ilgili yeni hikayeler
yazmamız lazım. Aksi takdirde Çanakkale Köprüsü Malkara’dan geçerse Keşan’ı kısmen by-pass
edeceğinden dolayı, Saros Körfezi’ni, tarımı ve Gıda İhtisas OSB’yi çok hızlı şekilde hazırlamamız
gerekli. Bu şekilde kalırsak Keşan kasabalaşır ve köyleşir. Trakya’da 12 tane OSB var ve bizim
yapacağımız gibisi yok. Keşan’da doğalgazla birlikte hava kirliliği azaldı. Paşayiğit’e de doğalgaz
gelecek. Etrafımızdaki yerleşim yerlerinde yaşam şekli değişecek. İddia ediyorum ilerleyen dönemde
Paşayiğit’te hastane de olacak 5 yıldızlı hotel de. Bundan emin olun. Hayal değil bunlar. Biz <5 bin kişi
istihdam edeceğiz.> derken kimse inanmıyordu. 2-3 yıl içinde buraların gelişmesi görülecek. Toprağı
da havayı da insanı da koruyacağız. Bizler Keşan’da oturuyoruz. Zarar olsa kendimize de olur. İnsan
kendine zarar verir mi? Zenginleşeceğiz ve sosyalleşeceğiz. 5 bin kişinin tabi ki 5 bini de Keşanlı
olmayacak. Alanında teknik kişilere de ihtiyaç duyulacak. Fabrikalar da maliyeti hesap ederek evi
yakın olanları iş almak isteyecek. Bursa’daki Paşayiğitliler gelecek. Çocuklarımız doğduğu yerde
çalışacaklar. Bu söylemlerin gerçekleşmesi uzak değil. Sizlere söz veriyorum her türlü olumsuzluğun
önüne geçeceğiz. Gelin Keşan olarak ürettiğimiz ve işlediğimiz gıdalarla ön plana çıkalım. Marka şehir
olalım. Toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum.”
ÖZDER: KAYMAKAMLIK OLARAK SÜRECIN HIZLANMASI IÇIN KATKI SUNACAĞIZ
Toplantıda son sözü Keşan Kaymakamı Nuri Özder aldı.

Gıda OSB’nin bölgeye çok önemli katkı yapacak bir yatırım olduğunu belirten Özder, “Devlet
bu tür yerleri seçerken en az zarar verilecek ve en çok katkı yapılabilecek alanları seçer. Burada da
çalışmalar bu yönde. Burası sıradan bir OSB olmayacak. İstanbul büyük bir pazar ver biz buraya
yakınız. Keşan Kaymakamlığı olarak bu sürecin hızlanması ve en iyi şekilde yürütülmesi için katkı
sunacağız.” dedi.

Son Haberler

Bizi Takip Edin!

  • Reklam Alanı